19/6/09

Nou llibre per a educadors socials


FELIZ, Tiberio; SEPÚLVEDA, Félix i GONZALO, Ramón. Didáctica general para educadores sociales. Madrid: MacGraw-Hill / Interamericana de España, 2009
Signatura: 37 Fel

Llibre didàctic per a educadors socials basat en els quaderns de treball de la UNED.

Inclou: Didàctica i professionalitat; Les habilitats per a la intervenció; L'experiència com a font d'aprenentatge; Dilemes ètics i atenció a la personalitat; La diversitat i la planificació de l'acció; Les necessitats educatives especials i el macrodisseny; El desenvolupament de la família i el mesodisseny; L'esperit del grup i el microdisseny; El desenvolupament de la comunitat i la innovació; La creativitat i l'avaluació; La diversitat en didàctica i les seves aportacions a la professionalitat; L'autonomia d'aprenentatge i la investigació didàctica.