18/6/09

Una nova política criminal


MANJÓN-CABEZA OLMEDA, Araceli i VENTURA PÜSCHEL, Arturo. La adecuación del derecho penal español al ordenamiento de la Unión Europea. La política criminal europea. Valencia: Tirant lo Blanch, 2009
Signatura: 343(4) Ade

La pertanyença a la UE determina que ha d'haver-hi una política criminal compartida en relació amb un conjunt de problemes. Això no afecta la sobirania (penal) de cada estat membre, sinó que simplement els obliga a ser coherents amb un compromis comú.

Aquest llibre reuneix treballs d'un nodrit grup de penalistes acadèmics, convençuts que es necessita una política criminal compartida, que sens dubte és alguna cosa més profunda que l'anomenada solidaritat penal internacional, i suposa una nova fase en aquesta evolució de les relacions. Per a alguns aquest procés hauría de culminar en un codi penal comú, que de moment està en la fase de les recomanacions i indicacions que deriven de la UE a través de les seves directives i decisions.