18/6/09

Contractes de prestació de serveis i suministres


VILALTA NICUESA, A. Esther. Contratos de prestación de servicios y suministros (su comercio a distancia). Barcelona: Editorial Bosch, 2007
Signatura: 366.542 Vil

El creixement del sector serveis en les relacions jurídicoprivades i l'increment de la litigiositat en algunes modalitats i sectors de contractació massiva (telefonia, línies de connexió a internet mitjançant contractació telefònica o electrònica) han obligat a reforçar la protecció dels consumidors i a impedir la imposició d'obstacles desproporcionats. La Llei 44/2006, de 29 de desembre, de millora de la protecció dels consumidors i usuaris arriba en aquest context per millorar les mesures de protecció i introdueix canvis en les relacions contractuals dels particulars en qualitat de consumidors o usuaris, amb empreses o professionals que presten el servei. També garanteix en aquests negocis, tant en la fase prèvia d'informació (que resulta gratuïta per al consumidor) com en la formalització, que el particular no es vegi injustament gravat i pugui exercir el seu dret a separar-se del contracte de la mateixa manera i amb les mateixes facilitats que quan el va contractar, sense sancions o càrregues.