10/6/09

Prevenció del suicidi


BOBES GARCÍA, Julio (Dir.) La psiquiatría en esquemas. Prevención de comporamientos suicidas en esquemas. Barcelona: Grupo Ars XXI de Comunicaciones, 2005
Signatura: 179.7:616.89 Pre

Llibre que facilita als diferents especialistes l'actualització de coneixements en identificació, avaluació, maneig i prevención de comportaments autolítiques, atenent a les bases conceptuals i els factors neurobiològics i d'entorn involucrats en els riscos relatius dels comportaments autolítics, així com les diferents formes d'intervenció, tant sobre les malalties mentals subjacents com sobre les malalties d'evolució crònica i/o discapacitants que afavoreixen o generen aquest tipus de comportaments.

Inclou CD.