10/6/09

Nou llibre d'entitats no lucratives


JIMÉNEZ ESCOBAR, Julio i MORALES GUTIÉRREZ, Alfonso Carlos (Dir.) Dirección de entidades no lucrativas. Marco jurídico, análisis estratégico y gestión. Cizur Menor: Editorial Aranzadi, 2006
Signatura: 347.19 Dir

L'objectiu principal del llibre ha estat determinar i analitzar com a partir dels trets essencials de les entitats no lucratives, es deriven una sèrie de manifestacions que requereixen un tractament específic i que afecten necessàriament a la seva gestió. L'obra es centra en tres àmbits: el jurídic (regulació específica per a fundacions i associacions, tractament tributari singular, multitud de beneficis fiscals, etc.), l'estratègic (en el qual desatcan les seves relacions peculiars amb l'entorn, amb les administracions públiques, amb les entitats concurrents, amb els finançadors ,...) i el de gestió (motivacions diferents en els subjectes implicats, rellevància dels intangibles, importància de la participació, singularitat de certs col laboradors i absència de bilateralitat en moltes relacions), aspectes que sens dubte tenen una gran importància a l'hora de redissenyar les tècniques de gestió susceptibles d'aplicació. La varietat de temes i la profunditat amb què s'aborden, el seu enfocament i orientació, i el seu nivell d'actualització normativa i acadèmica el fan una obra imprescindible per a persones que s'ocupin del govern i gestió de les entitats no lucratives, per als investigadors i estudiosos en aquest camp.