16/6/09

La pràctica de la psicologia forense


VÁZQUEZ MEZQUITA, Blanca i CATALÁN FRÍAS, Mª José. Casos prácticos en Psicología forense. Madrid: Editorial EOS, 2008
Signatura: 34:159.9 Vaz

Recopilació de 35 casos pràctics de pericials, tot precedit d'un capítol introductòri on s'estableix la metodologia i deontologia d'aplicació en l'àmbit forense.

Els casos s'exposen des d'una doble perspectiva: l'informe pericial pròpiament dit, tal i com se li dirigeix al jutge, i la seva vessant més pedagògica, exposada en la discussió raonada de les seves conclusions i metodologia i les preguntes i respostes d'autoavaluació que es donen a cada un dels casos.

El llibre recorre l'àmbit de família, amb l'avaluació de custòdies disputades i l'estudi del règim de visites, i l'àmbit del dret penal, amb víctimes majors i menors d'edat i delinqüents.