16/6/09

Terrorisme urbà


FERNÁNDEZ REQUENA, Juan. El delito de terrorismo urbano o de baja intensidad. Análisis del artículo 577 C.P. Valencia: Tirant lo Blanch, 2009
Signatura: 343.3 Fer

La figura del terrorista que no pertany a cap organització terrorista pot resultar paradoxal i, sens dubte, és una figura relativament nova. Aquest llibre mira d'omplir un buit doctrinal que existeix fins el moment respecte aquest tipus de delicte que es tipifica a l'article 577 del Codi penal.