16/6/09

Una explicació de la conducta humana


GARRIDO MARTÍN, Eugenio, MASIP PALLEJÁ, Jaume i HERRERO ALONSO, Carmen. Autoeficacia y delincuencia. Madrid: Editorial Dykinson, 2009
Signatura: 343.9 Gar

Llibre que proposa l'autoeficàcia com a causa de la delinqüència. Es presenta l'autoeficàcia com un procés bàsic que directa o indirectament influeix en els comportaments quotidians quan el viure se'ns fa difícil. El llibre proposa que si l'autoeficàcia és una variable que explica la conducta, també pot explicar la conducta delictiva.