30/6/09

Religió i Estat


AGUIAR DE LUQUE, Luis y REQUERO IBÁÑEZ, José Luis. Estado aconfesional y laicidad. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2009
Signatura: 342.731 Est

Llibre que parla sobre l'Estat aconfessional i el laïcisme

Inclou: Aconfessionalitat i laïcisme: dos nocions ¿coincidents, successives o contraposades?; Dret a l'educació, llibertat d'ensenyament i laïcisme de l'Estat; Finançament de les confessions religioses. Ha de finançar-se la llibertat religiosa?; Aconfessionalitat, laïcisme i moral privada: matrimoni, familia i eutanàsia; Aconfessionalitat i moral privada de l'assignatura d'Educació per a la ciutadania i els drets humans; Els jutges davant el fenomen religiós; nocions coincidents, successives o contraposades?