30/6/09

Tipologia de recursos en el procés penal


MAZA MARTÍN, José Manuel. Recursos en el proceso penal: recursos en la fase de instrucción, recursos contra las sentencias recursos en el procedimiento del jurado, recurso de casación y revisión. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2009
Signatura: 343.15 Rec

Llibre que tracta tots els recursos que es poden aplicar al llarg del procés penal.

Inclou: Els recursos en la fase d'instrucció del procés penal; El recurs d'apel·lació contra sentències. Problemàtica actual; Els motius del recurs de cassació en la doctrina dels Tribunals Suprem i Constitucional; Aproximació a la nova regulació del recurs de cassació. Perspectives de futur; La revisió dels errors judicials; Qüestions d'interès judicial en el sistema de recursos de la Llei orgànica del tribunal del jurat; Cap a la reforma de la segona instància penal. Els recursos d'apel·lació i cassació a examen.