13/7/09

La mediació a Catalunya


Materials del Llibre blanc de la mediació a Catalunya. Barcelona: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 2009

Signatura: 304 (460.23) Mat

Nou número de la col·lecció del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada dedicada a estudis monogràfics sobre la justícia i el dret. En aquesta ocasió es reuneixen els textos i estudis dels equips de treball del LLibre blanc de la mediació a Catalunya , així com els seminaris que s'han realitzat amb experts sobre el tema.

La primera part inclou: 1. Justícia relacional i estructura del Projecte de Llibre Blanc; 2. Conceptes de dret comparat; 3. Mediació empresarial; 4. Mediació laboral; 5. Mediació ciutadana i comunitària; 6. Mediació familiar; 7. Justícia restaurativa; 8. Mediació escolar; 9. Mediació en l'àmbit de la salut; 10. Mediació ambiental; 11. Administració relacional; 12. Tecnologia: Mediació en línia; 14. Disseny institucional; 15. Econometria: costos de la justícia i de la mediació.

La segona part inclou les ponències corrresponents als seminaris amb experts: La (re)instauració de la mediació a Catalunya durant la darrera dècada del segle XX per Iago de Balanzó Sola; Quo Vadis, mediació? per Raúl Calvo Soler; Cap a una definició operativa de mediació per Josep Redorta; La conflictologia, una altra manera de comprendre i mediar els conflictes per Eduard Vinyamata; Mediació interreligiosa per Francesc Torradeflot; El concepte de mediació en els conflictes del segle XXI... per Jordi Palou Loverdos; Sistemes de mediació en organitzacions complexes: el cas de la salut per Gloria Novel Martí; Acord i consens: la mediació comunitària i la Gestió Alternativa de Conflictes a Catalunya per Xavier Pastor Pérez; Dialegs productius per Rosario Juan; Algunes reflexions sobre les aportacions dels grups de treball del Llibre blanc de la mediació a Catalunya per Javier Wilhelm.