15/7/09

Justidata núm. 49: Dades de la llibertat condicional a Catalunya

Aquest Justidata és la continuació de la sèrie iniciada el novembre de 2002 amb la publicació
de les dades de la llibertat condicional (LC a partir d’ara) referides al període 1997-2001. En aquest cas la sèrie continua amb les dades que van de 2002 a 2006. Com en l’anterior Justidata es presenten quatre modalitats d’aplicació de l’LC, segons els requisits objectius i subjectius
que s’exigeixen, i que anomenarem a partir d’ara:

1. 3/4 parts (art. 192 del Reglament penitenciari, RP a partir d’ara). És la modalitat més comuna i aplicada. Com a requisits objectius exigeix: a) estar classificat en tercer grau penitenciari
i b) haver complert 3/4 parts de la condemna. Els requisits subjectius són: a) tenir bona conducta (absència de sancions sense cancel·lar per faltes greus o molt greus) i b) obtenir un informe emès per experts amb un pronòstic favorable de reinserció social. També es recullen en aquest grup els penats estrangers a qui s’ha aplicat l’art. 197 RP.

2. 2/3 parts (art. 205 RP). Es mantenen tots els requisits anteriors però es preveu la possibilitat d’avançar l’aplicació de l’LC a les dues terceres parts de la condemna per bona conducta del penat i si ha dut a terme continuadament activitats laborals, culturals o ocupacionals.

3. Per malaltia (art. 196.2 RP). Per a la seva aplicació calen els mateixos requisits anteriors, però sense límit temporal; s’assoleix en quedar acreditat que el condemnat pateix una malaltia molt greu o incurable.
4. Per edat (art. 196.1 RP). També calen els mateixos requisits anteriors, però sense límit temporal; s’assoleix quan el condemnat compleix 70 anys en el transcurs de la condemna.