17/7/09Fora del Paradís

"Fora del Paradís" és una reflexió sobre la pobresa i l'exclusió social a Catalunya. Una denúncia de la societat en què vivim: desenvolupada, consumista, pobra. Un documental a ritme de videoclip que analitza les causes de la pobresa i presenta models de vida alternatius a una societat d'opulència.