20/7/09

L'educació i la prevenció dins l'àmbit de la justícia de menors


CRUZ MÁRQUEZ, Beatriz. Educación y prevención general en el derecho penal de menores. Barcelona: Marcial Pons, 2006

Signatura: 34-053.2 Cru

Obra que analitza detalladament les possibilitats reals de combinar educació i prevenció general a l'hora d'intervenir penalment en la delinqüència de menors i joves. Amb aquest objectiu, els autors destaquen en primer lloc les garanties que aquesta intervenció ha de respectar, donada la seva naturalesa penal, per estar en consonància amb les peculiaritats que presenta el menor. Una vegada afiançat el manteniment del principi de culpabilitat en el règim penal juvenil, es senyalen les condicions mínimes necessàries per assegurar el valor educatiu de la resposta aplicada, tant en els supòsits lleus com en els delictes d'especial gravetat, que són els veritablement problemàtics alhora d'aconseguir un combinació integral entre educació i defensa social. Les solucions aportades al respecte, que podrien ser el suport de reformes legals concretes, passen per relativitzar la necessitat punitiva de la societat, aixó com els riscos atribuits a la seva desatenció, sobre la base d'entendre la prevenció general i la prevenció especial com processos més complementaris que contradictoris.