8/7/09

Les últimes novetats en procediment penal


LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Tratado de derecho procesal penal. Cizur Menor: Editorial Aranzadi, 2009
Signatura: 343.1 Lop

Nou llibre de dret processal penal.

Inclou: L'individu i l'Estat; La seguretat jurídica; El procés penal; Els principis del procés penal; Els principis del procés penal en particular: el jutge imparcial; Els principis del procés penal en particular: el principi de non bis in idem; Els principis del procés penal en particular: el principi de doble instància; Els principis del procés penal en particular: el principi d'oportunitat; Els principis del procés penal en particular: el dret a no declarar; La jurisdicció criminal; La competència en la jurisdicció criminal; L'organització de la jurisdicció criminal; La justícia gratuïta; Els processos judicials i els mitjans de comunicació; El sistema d'investigació; Etapes del procés penal; Classes de processos; L'aforament de diputats i senadors; Els judicis en absència; L'acció penal. Les parts processals; Les parts del procés penal; L'imputat; Mesures cautelars personals; Altres mesures cautelars personals: l'allunyament i l'ordre de protecció; Altres mesures cautelars personals: l'internament dels alienats; Mesures cautelars reals; La prova; La prova obtinguda il·legalment: donament i extensió; La prova obtinguda il·legalment: la seva valoració; La prova obtinguda il·legalment: els efectes reflexes de la seva obtenció; La prova obtinguda il·legalment: la investigació mitjançant l'agent provocador; L'interrogatori de l'inculpat; La identificació del delinqüent; Les intervencions corporals; La interceptació de les comunicacions; L'urgent necessitat de reformar la regulació de les escoltes telefòniques; Les intervencions de la correspondència (postal i telegràfica); L'entrada i registre; El registre i l'aprehensió de papers; Les escoltes i els registres sol·licitats pel Centre Nacional d'Intel·ligència; Obtencions concretes de proves; La conformitat; El judici oral: El judici oral: la pràctica de la prova; El judici oral: les conclusions i la suspensió; La sentència; Veredicte i sentència en el judici per jurat; Recursos: qüestions generals; El recurs d'apel·lació; El recurs de cassació; Recursos en l'àmbit del procés per jurat; Altres recursos: el recurs de revisió i el d'anul·lació; Recursos contra les decisions del jutge de vigilància penitenciària; Relacions entre el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem; Els arxius judicials; Un apropament al dret europeu: el Dret comunitari; El conveni i el Tribunal Europeu de Drets Humans; El Tribunal europeu i el dret a un judici just; La cooperació judicial europea; Posició de la Unió Europea sobre el crim organitzat; Les Nacions Unides i la delinqüència organitzada transnacional.