6/7/09

Nova terapia sistèmica


RAMOS GUTIÉRREZ, Ricardo. Temas para conversar. Barcelona: Editorial Gedisa, 2008
Signatura: 615.851 Ram

Llibre que proposa un nou model de terapia sistèmica que es denomina model de conversa en xarxa o model temàtic.

En el model de conversa en xarxa la teràpia apareix com l'activitat d'una xarxa de converses dins de la qual estan immersos no només els pacients i els terapeutes, sinó també tots aquells professionals, familiars i coneguts que es troben implicats en el cas clínic que ha suscitat alarma. El nom model temàtic fa referència a organitzar l'estratègia terapèutica al voltant de temes a partir dels quals es construeix un pla temàtic que permet al terapeuta estar orientat, ubicar el que es diu dins i fora de la sessió, dirigir i reconduir la conversa en qualsevol moment, allunyant-se d'altres models confinats a l'atzar o al fluir natural de les converses.