6/7/09

L'atestat policial


MARTÍN ANCÍN, Francisco i ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, José Ramón. Metodología del atestado policial. Aspectos procesales y jurisprudenciales. Madrid: Editorial Tecnos, 2007
Signatura:361.74 Mar

Tot expert policial en el camp de la investigació delictiva sap que la seva actuació assolirà l'èxit no només amb la investigació i comprobació del fet delictiu, aprehensió i posada a disposició del pressumpte infractor, junt amb els indicis i altres medis de prova, sinó quan a través de les diligències que conformen l'atestat i en el posterior acte del judici oral, mitjançant la seva ratificació, és capaç de convèncer als òrgans jurisdiccionals de l'existència del il·lícit punible i de la culpabilitat del delinqüent.

El llibre constitueix una guía pràctica d'obligada i constant consulta per als professionals de la policia i complement en la formació dels que en el futur passen a formar part dels diferents cossos policials.