7/7/09

Llibre de competències socioemocionals per a l'alumne


REPETTO, Elvira. Formación en competencias socioemocionales. Madrid: Editorial La Muralla, 2009
Signatura: 159.9:37.01 For

Aquest llibre és el resultat d'un projecte d'investigació dirigit per Elvira Repetto, catedràtica d'educació de la UNED, on han participat altres reconeguts professors. La formació en competències socioemocionals (FOSOE) respòn a la necesitat de desenvolupar la intel·ligència emocional o les competències emocionals i socials dels jobes i apreciar la seva incidència en l'aprenentatge acadèmic, en la disminució del bullying i en la inserció i l'èxit en l'àmbit professional. S'intenta que a través de la seva aplicació, s'incrementi la integració socioeducativa i laboral dels estudiants d'educació secudària, batxillerat i universitat, i d'aquells que treballen en organitzacions de diferent neturalesa, bé en pràctiques, en el seu primer lloc de treball o en el seu lloc de treball habitual.