7/7/09

Nou llibre sobre adolescents


ROYO ISACH, Jordi. Los rebeldes del bienestar. Claves para la comunicación con los nuevos adolescentes. Barcelona: Alba Editorial, 2009
Signatura:3-053.6 Roy

En l'àmbit familiar, els nous adolescents presenten cinc tipus de conflictes bàsics: el baix rendiment acadèmic; la falta de participació en el repartiment de les tasques domèstiques; l'exigència desmesurada d'amplis horaris d'oci i sortides; la negociació relacionada amb els diners i el seu ús; i l'excessiva exposició a formes d'oci paralitzants (televisió, mòbil, internet,...). Aquests joves adolescents contemporanis reclamen cada vegada més autonomia subvencionada, i l'autoritat paterno-filial de les generacions anteriors s'ha transformat en la dictadura de la negociació continuada.

Són uns adolescents rebels, tot i que conformistes, i perfectament adaptats a la societat del benestar, que s'han convertit en l'epicentre d'una família que a la vegada viu la seva pròpia crisis d'identitat desde quatre tipologies bàsiques: la família sobreprotectora, la permissiva, la delegativa i la corresponsabilitzadora. Els nous adolescents s'eduquen en una escola en plena època de transformació i incertesa més orientada als resultats que als valors formatius i creixen sota el descrèdit, com agents de cohesió social, de la política i de la religió.