27/7/09

Programes de rehabilitació per a agressors sexuals i maltractadors


RUEDA MARTÍN, María Ángeles. Los programas y/o tratamientos de los agresores en supuestos de violencia de género: ¿una alternativa eficaz a la pena de prisión?. Madrid: Dykinson, 2007

Signatura: 343.825 Rue

Inclou els següents capítols: Naturalesa dels programes i tractaments per als agressors de violència de gènere en el Codi penal; Els programes i/o tractaments per als agressors com a resposta penal: s'ha de demanar la voluntarietat en la seva acceptació i seguiment?; Els principis d'eficàcia en funció de la rehabilitació i els elements configuradors d'aquests programes; Els programes de rehabilitació de maltractadors com a pena autònoma: estudi de dret comparat.