23/7/09

Liber amicorum en homenatge a Antonio González-Cuellar

Derecho y justicia penal en el siglo XXI: liber amicorum en homenaje al profesor Antonio González-Cuellar García. Madrid: Colex, 2006

Signatura: 343 Der

Aquest llibre recull més de 60 aportacions de companys i amics d'Antonio González-Cuellar i, és un homenatge a la seva llarga trajectòria com a jurista amb motiu de la seva jubilació com a professor titular de dret penal de la Universitat Autònoma de Madrid. Els temes que s'hi tracten són diversos i abasten el dret penal part general (la responsabilitat penal, la coautoria, la tipicitat penal, dret penal de l'enemic, prescripció del delicte, etc.), el dret penal, part especial (principi de legalitat i frau, terrorisme, corrupció, maltractament, assetjament, etc.) i el dret processal (Tribunal de Cassació, les garanties processals penals, el procés civil, la responsabilitat civil, les proves, el fiscal, la mediació, els recursos, etc.)