23/7/09

Un altre novetat sobre l'atestat policial...

ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, José Ramón. El atestado policial completo. Madrid: Tecnos, 2009

Signatura: 351.74 Alv

La present obra analitza detalladament tots i cada un dels elements que integren l'atestat policial. Per això, els textos es fonamenten en una sòlida base legislativa i jurisprudencial, ja que les cites de lleis i sentències sostenen l'exposició pormenoritzada dels diferents capítols. A més, es transcriuen Instruccions de la Secretaria d'Estat per la Seguretat, Protocols d'actuació i col·laboració, l'Ordre de Protecció de les víctimes de violència de gènere, etc. En total es reprodueixen fins a 115 documents, entre diligències, actes, cèdules, compàreixences...a més d'impresos, formularis, certificats...