8/9/09

El concepte de dret penal de l'enemic


POLAINO-ORTS, Miguel. Derecho penal del enemigo: fundamentos, potencial de sentido y límites de vigencia. Barcelona: Bosch, 2009

Signatura: 343.2 Pol

Tots els ciutadans tenen, pel fet de viure en societat, l'obligació específica de respectar les normes jurídiques i els drets dels altres ciutadans. Aquesta obra estudia com tracta l'Estat de dret els delinqüents que no només no respecten aquests mínims sinó que els neguen expressament i es converteixen així en focus de perill que qüestionen les bases de l'ordenament jurídic.

Des d'un punt de vista funcionalista, democràtic i garantista, l'autor fa un estudi minuciós sobre els supòsits científics i els antecedents històrics i filosòfics, els caràcters definitoris dels conceptes enemic/persona en el dret, les tècniques d'anticipació de la punibilitat i l'aplicació legislativa del dret penal de l'enemic a formes de criminalitat especialment perillosa: el terrorisme, la criminalitat organitzada, els delictes de possessió i modernament, la violència de gènere, la seguretat vial o la delinqüència juvenil.