18/9/09

Memòria del Departament de Justícia 2008


El Departament de Justícia ha publicat la Memòria de l'any 2008, que recull les principals actuacions i dades estadístiques detallades dels serveis prestats i dels recursos humans i econòmics assignats. Aquest any la Memòria només s’ha publicat en format electrònic, la qual cosa ha permès oferir informació complementària o addicional incorporant-hi enllaços al web del Departament i a d’altres pàgines per a les persones que hi estiguin interessades.

Un altre aspecte destacat d'aquesta Memòria és que la gran majoria de sèries temporals de dades abasten un període de temps de cinc anys, amb l'objectiu d'oferir uns gràfics més clars i entenedors. Per fer el seguiment de les dades més antigues, disposem de les memòries d’anys anteriors i d'altres productes estadístics elaborats per les diferents unitats del Departament i consultables a la pàgina web.

Memòries del Departament