16/9/09

Novetat en educació social


VALLÉS HERRERO, Josep. Manual del educador social: intervención en servicios sociales. Madrid: Pirámide, 2009

Signatura: 37 Val

Aquest manual aporta i recull aspectes teòrics i pràctics essencials per a l'educador social. Ho fa abordant elements genèrics, però prestant especial atenció a la intervenció en els serveis socials. Està estructurat en dues parts: la primera tracta de la professió, se'n descriuen els orígens, es detallen els col·legis professionals i es defineix l'educador social, les seves àrees, l'especificitat d'educador de serveis socials, el seu programa formatiu i les seves funcions; la segona part, més pràctica, tracta de la inadaptació, de com es pot avaluar i tractar, de quines alternatives institucionals tenim i dóna exemples de bones pràctiques, recomanacions, protocols i tècniques d'intervenció. Els annexos ofereixen models d'intervenció i documents, que es complementen amb una bibliografia comentada.

Aquest llibre, doncs, té un doble objectiu: ajudar l'educador a sistematitzar els seus coneixements mitjançant idees noves per fer millor la seva feina i treball i fomentar la consolidació d'aquesta professió.