15/9/09

Els reptes en dret penal internacional


Nuevos desafíos del derecho penal internacional: terrorismo, crímenes internacionales y derechos fundamentales. Madrid: Tecnos, 2009

Signatura: 341.4 Nue

Aquesta obra aborda els casos i problemes que de veritat presenten un desafiament per al dret penal internacional: els "vols de la CIA", l'assumpte José Couso, el cas Scilingo, la visió del comissari de drets humans del Consell d'Europa, els problemes del terrorisme, la prohibició de les tortures, la regulació dels crims internacionals, el principi de legalitat penal en clau internacional, etc. D'aquestes qüestions se n'ocupen analistes de primera fila, que gaudeixen d'una perspectiva privilegiada per abordar-les i resoldre-les. Els articles estan agrupats en quatre blocs: terrorisme, crims internacionals, principi de legalitat penal i els reptes d'Europa en el dret penal internacional. Es tracta, en definitiva, d'oferir a la comunitat científica els resultats d'un projecte d'investigació desenvolupat per la Universitat Rei Joan Carles de Madrid que promou el diàleg entre internacionalistes i penalistes.