16/10/09

Com educar bé els nostres fills?

MARINA, José Antonio. La recuperación de la autoridad: crítica de la educación permisiva y de la educación autoritaria. Barcelona: Versátil, 2009

Signatura: 37 Mar

Una societat permissiva es funda en la llibertat i els drets, mentre que la societat autoritària ho fa en l'autoritat i els drets. Segons l'autor, en èpoques insegures -i la nostra ho és- s'enyora l'autoritat. Escoltem moltes veus alarmades que es queixen de la falta de respecte que es viu a la família, a l'escola, o a la societat en general. L'autoritat dels pares, mestres i institucions sembla haver-se evaporat. La cultura de la permissivitat comença a fer-nos por. Hi ha una nostàlgia de l'autoritat. Però, a quina autoritat es vol tornar?

José Antonio Marina, atent a la realitat, analitza el concepte d'autoritat i desentranya el "sistema invisible" que suporta la cultura permissiva. D'altra banda, alerta que reclamar la tornada de l'autoritat no té sentit sinó es resol prèviament el problema fonamental: Com corregir els excessos sense eliminar els èxits? L'autor ens fa una proposta. Necessitem reformular el concepte de llibertat que és el que ha provocat el problema. La llibertat no és una propietat innata, sinó apresa. No és espontaneïtat sinó un deure. El deure de buscar l'excel·lència. A partir d'aquesta idea, l'educació esdevé una tasca atractiva per pares, mestres, professors i institucions.