19/10/09

Educar les emocions


SOLDEVILA BENET, Anna. Emociónate: programa de educación emocional. Madrid: Ediciones Pirámide, 2009

Signatura: 159.9:37 Sol

L'educació emocional té l'objectiu d'augmentar el benestar personal i social, i el seu caràcter és preventiu i de creixement humà. El benestar i la felicitat són estats emocionals que es poden aprendre i entrenar mitjançant l'aprenentatge i la pràctica de competències emocionals que es proposen prendre consciència de les emocions que experimentem en tot moment. Això permet regular millor els estats emocionals i gestionar-los de manera autònoma per poder experimentar les emocions que la persona necessita.

El programa Emociónate que es presenta en aquesta obra està pensat per millorar aquestes competències en adults i persones grans. S'ha estructurat en cinc blocs temàtics: consciència emocional, regulació emocional, autoestima, habilitats socials i habilitats de vida. En aquests blocs de competències s'inclouen moltes activitats i exercicis estructurats.