22/10/09

El problema de la delinqüència juvenil


MONTERO HERNANZ, Tomás. La justicia juvenil: comentarios y reflexiones. Madrid: La Ley, 2009

Signatura: 34-053.2 Mon

La delinqüència juvenil es configura actualment com un dels fenòmens que ha anat guanyant espai en la preocupació de les societats europees i, des del segle passat, és un dels problemes criminològics als quals internacionalment s'hi ha prestat una contínua observació. Tanmateix, l'autor puntualitza que cal adonar-se que les conductes antisocials o criminals protagonitzades per joves obtenen, sovint, una rellevància social més gran que les realitzades pels adults i generen una percepció social especialment adversa cap als menors infractors. Igualment, senyala que en molts casos són els propis joves les víctimes del delinqüent juvenil. En aquest sentit, la importància que la societat europea dóna a aquest fenomen demana que es desenvolupin respostes efectives que han d'estar construïdes sobre tres pilars o línies d'acció: prevenció, mesures sancionadores i educatives, integració i reinserció social dels menors i joves infractors.