30/10/09

El testimoni de la víctima en el dret penal internacional


CARPIO DELGADO, Juana del. Las víctimas ante los Tribunales penales internacionales ad hoc. València: Tirant lo Blanch, 2009

Signatura: 341.4 Car

Aquest treball té com a objectiu principal l'estudi de la situació de les víctimes en els processos seguits davant els Tribunals penals internacionals ad hoc per a l'ex Iugoslàvia i Ruanda. Després d'una sèrie de consideracions sobre les causes que van determinar la creació d'aquests Tribunals, s'analitzen les seves principals característiques amb la intenció de comprendre els motius pels quals s'assigna a les víctimes un paper i les conseqüències que això comporta. Malgrat que la víctima no participa com a tal en els processos, la seva intervenció com a testimoni ha sigut trascendental perquè la majoria de sentències s'han fonamentat en els testimonis directes de les atrocitats a les quals foren sotmeses. Tanmateix, la seva participació pot comportar determinats efectes negatius per això els Tribunals ad hoc han arbitrat algunes mesures de protecció. L'autora parteix del convenciment que el reconeixement dels drets de les víctimes, en aquest cas el de protecció, no ha de suposar en cap cas la violació del dret de l'acusat a un judici just, en la mesura que és obligació de qualsevol Tribunal penal, sigui de la naturalesa que sigui, garantir un judici just tant per a l'acusat com per a la víctima.