29/10/09

Les últimes novetats en el dret penal especial


Comentarios a la parte especial del derecho penal. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi; Thomson Reuters, 2009

Signatura: 343.3/.7 Com

Aquesta nova edició incorpora les últimes reformes penals i recull l'evolució de la legislació extra penal que complementa els tipus penals. També incorpora les novetats en jurisprudència i doctrina. Aquest manual esdevé un instrument de treball idoni per a les necessitats d'alumnes universitaris de dret o que cursen algun postgrau o màster d'especialització. L'estructura de l'obra manté l'aposta per la concisió i alhora l'aprofundiment en el tractament dels comentaris als preceptes legals, per aquesta raó es tracta d'un text adequat també per a advocats.