27/10/09

La responsabilitat civil en els accidents de circulació

MONTERROSO CASADO, Esther. Responsabilidad por accidentes de circulación: la concurrencia de causas. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi; Thomson Reuters, 2009

Signatura: 347.518 Mon

Un dels fenòmens més discutits en els accidents de circulació és el supòsit que hi ha diversos fets que són la causa del dany. Per exemple, quan la causa de l'accident es deu no només al conductor d'un vehicle, sinó també a la negligència de la víctima. En aquests casos, s'aprecia una concurrència de culpes (o de causes, com acertadament matisa l'autora), que es tradueix en últim terme en una moderació de la responsabilitat i una reducció de la quantia de la indemnització. Aquesta realitat constitueix una qüestió de gran rellevància pràctica, com reflecteixen el nombre de plets en els quals s'alega la intervenció de dues o més causes en el dany, per aconseguir disminuir la responsabilitat i la reducció del rescabalament del dany.