24/11/09

Danys causats per l'incompliment de deures conjugals


VARGAS ARAVENA, David. Daños civiles en el matrimonio. Las Rozas (Madrid): La Ley,2009

Signatura: 347.62 Var

Aquest llibre es centra en el camp dels efectes personals del matrimoni, és a dir, en els danys patrimonials o extrapatrimonials causats per incompliment dels drets i deures conjugals. L'objectiu és determinar si els danys produïts entre cònjugues s'han de sotmetre a les normes comunes de la responsabilitat civil, o bé hi ha raons que porten a excloure, atenuar o, en tot cas, modificar la seva aplicació. A més de la responsabilitat dels cònjugues pels danys causats per la violació dels deures conjugals, aquest llibre també analitza les eventuals obligacions que poden assumir els tercers que indueixen a l'incompliment. L'obra estudia dues figures més com són la promesa de matrimoni i les unions de fet.

Es pot afirmar que aquesta obra és la primera que s'interessa de manera integral i global per aquesta matèria i que descriu i analitza les posicions doctrinals i jurisprudencials existents tant a Espanya com a l'ordenament comparat.