24/11/09

Guia pràctica per prevenir la drogoaddicció


Las drogas: programa educativo de prevención. [Madrid] : Cultural, 2009
Signatura: 309 Dro

Guia pràctica que té l'objectiu d'ajudar a pares i mestres en la prevenció de la drogoaddicció. Inclou: els antecedents històrics de la drogoaddicció, els tipus de drogues i els seus usos, els factors de risc i les malalties relacionades amb el consum de drogues, el problema de la dependència, la prevenció en infants i adolescents, el paper de la comunitat en el consum de drogues i l'escola com agent preventiu. Finalment podem trobar més de 60 esquemes i quadres que ajuden a sintetitzar els diferents temes.