23/11/09

L'exclusió social a Catalunya i a Barcelona

SARASA, Sebastià; SALES, Albert. Itineraris i factors d'exclusió social. Barcelona: Ajuntament de Barcelona; Síndica de Greuges de Barcelona; Obra Social La Caixa, 2009

Signatura: 364.22 Sar

En aquesta obra es tracten els següents temes:

A la introducció s'analitza la dinàmica de l'exclusió social, el cicle vital, la història d'esdeveniments i la descripció del treball de camp. Al capítol 2 titulat: L'exclusió del sistema educatiu se'ns parla de les causes estimades del fracàs escolar i de l'abandó dels estudis en acabar l'ensenyament obligatori a la ciutat de Barcelona. Al capítol 3 dedicat al mercat laboral es descriuen les transicions laborals i els factors associats a les transicions entre situacions laborals. Al capítol 4 es titula: Formació i ruptura de famílies. El capítol 5 dedicat a les persones sense sostre s'analitza l'accés a l'habitatge, les transicions a la situació de sense sostre i les causes de dormir al carrer. El sisè capítol està dedicat a la salut i l'exclusió social i explica els factors associats als problemes de salut de la població entrevistada. El setè capítol estudia la reclusió penitenciària, analiza la primera entrada a presó i els factors de risc i resistència en el grup d'estudi. El vuitè capítol parla de la delinqüència comuna, dels robatoris i la venda de drogues fent una anàlisi de l'inici d'activitats il·legals i dels factors de risc i resistència. El penúltim capítol parla de la prostitució, de les funcions de supervivència i també dels factors de risc i resistència d'aquest col·lectiu, diferenciant les dones autòctones i les estrangeres. Per últim a les conclusions de l'estudi , els autors recullen les diferents dimensions estudiades, aposten per una política preventiva i proposen diferents intervencions a favor de la infància i adolescència i també de suport a l'edat adulta que puguin corregir algunes deficiències del nostre sistema de benestar social.