23/11/09

És possible un món menys controlat?

REDONDO ILLESCAS, Santiago. In-tolerancia cero: un mundo con menos normas, controles y sanciones también sería posible: (y quizá nos gustaría más). Barcelona: Sello Editorial, 2009

Signatura: 351.75 Red

Tots estem sotmesos a diari a normes, controls i possibles sancions: hi ha càmeres que ens vigilen, detectors de metalls, inspecció d'equipatges, objectes de neteja i ordinadors portàtils, escorcolls personals, controls d'alcoholèmia, interrogatoris sobre on anem i d'on venim, etc. La justificació de tot això és la seguretat, que sembla no tenir límits. Les ciutats i els municipis, els aeroports i estacions, els carrers i carreteres, els centres educatius i laborals, els espais d'oci...tot està ple de normes, controls i sancions. A l'extrem d'aquest control desmesurat, sota l'eslogan "tolerància zero" s'endureixen contínuament els sistemes penals, ja siguin en forma de sancions econòmiques o penes de presó.

Aquest llibre planta cara a aquest control intolerant, segons l'autor, amb el conjunt de la ciutadania. També es critica el populisme punitivista amb qui ha infringit les normes de manera més greu. Davant d'això, l'autor proposa una pràctica del control moderada i civilitzada, que confiï més en els ciutadans, que es basi en el respecte als drets de les persones, i s'orienti més cap a l'educació correctora i l'ajuda solidària que cap al càstig i la venjança.