19/11/09

El divorci i la mediació familiar

ACEVEDO BERMEJO, Antonio. El divorcio sin pleito: el abogado y la mediación familiar. Madrid: Tecnos, 2009

Signatura: 304 Ace

Aquesta obra, escrita per un advocat especialitzat en l'àmbit d'associacionisme de les persones divorciades, va dirigida als advocats de família, amb l'objectiu que assumeixin la mediació familiar com a sistema d'intervenció en la crisi, que permet arribar a acord satisfactoris entre les parts enfrontades, evitant el plet. L'autor considera la mediació familiar com una fòrmula de futur que s'acabarà imposant com a sistema de gestió del conflicte de parella.