16/11/09

El procés penal espanyol explicat a partir de la jurisprudència


URIARTE VALIENTE, Luis M. El proceso penal español: jurisprudencia sistematizada. Madrid: La Ley, 2009

Signatura: 343.1 Uri

Inclou: L'inici del procés: la condició de part processal; L'assistència lletrada en el procés penal; Les mesures cautelars; L'acte de processament; Legitimació de les parts per instar diligències; Prova anticipada i prova preconstituïda; Diligències d'investigació restrictives de drets; Altres diligències d'investigació practicades durant la instrucció; La inspecció ocular; El reconeixement; El secret del sumari; La declaració de l'imputat; El temps de les actuacions judicials i els actes de citació; La fase intermitja; La conformitat (especial referència al procediment abreujat); Judici en absència, proposició de proves i qüestions prèvies; Interrogatori dels acusats; Interrogatori de testimonis; Interrogatori de pèrits; La prova documental; Les conclusions definitives; L'informe oral i l'acta del judici; La valoració de la prova; La sentència i els recursos.