3/11/09

La psicopatologia en els processos jurídics i legals


TIFFON NONIS, Bernat-Noël. Manual de actuación profesional en psicopatología clínica, criminal y forense: una dimensión jurídico-legal. Barcelona: Bosch, 2009

Signatura: 34:159.9 Tif

Aquesta obra revisa temes clàssics i novedosos: la dimensió temporal de l’informe pericial psicopatològic; les pautes d’actuació professional; l’internament psiquiàtric i les mesures privatives i no privatives de llibertat. Es planteja des de l’àmbit legal temes com: la trimorbilitat forense emergent basada en la combinació de trastorns com el Trastorn Límit de Personalitat (TLP) i el Trastorn de Control dels Impulsos (TCI) amb l’abús de substàncies tòxiques; la consideració del substrat psicopatològic en la comissió de delictes informàtics (visualització de pornografia infantil per internet); així com l’estat mental de les internes de les Unitats de Mares dels centres penitenciaris de dones, entre d'altres temes d'actuació professional en el camp de la psicopatologia forense.