4/11/09

La protecció i la cura del menor d'edat


La protección del menor. València: Tirant lo Blanch, 2009

Signatura: 343.88 Pro

A destacar els següents capítols: Problemàtica educativa-familiar en la protecció dels menors: la intervenció dels avis; Actuacions mèdiques en pacients menors d'edat: regulació estatal i dret valencià; L'interès del menor: criteris per a la seva concreció i defensa mitjançant les figures del Defensor del Menor i del Ministeri Fiscal; Infància i publicitat enganyosa; El menor emancipat en el dret comú i foral, les seves facultats patrimonials; La capacitat contractual dels menors en l'àmbit laboral; El dret a determinar la formació religiosa i moral dels fills: reflexions a l'entorn de la seva titularitat; Minoria i Majoria; La violència contra els nens; Els drets comunicatius del menor...etc.