5/11/09

Les successions a Catalunya i EspanyaMOLL DE ALBA, Chantal; ALONSO HEVIA, Marco Antonio. Derecho de sucesiones catalán y español: concordancias y discordancias. Madrid: Difusión Jurídica, 2009

Signatura: 347.6 Mol


L'objectiu d'aquesta obra és comparar el dret successori català i l'espanyol. La comparació d'ambdos sistemes successoris resulta d'especial interès després de l'entrada en vigor, al gener de 2009, del Llibre IV del Codi Civil de Catalunya relatiu a les successions. Aquesta obra mostra de manera clara i pedagògica la diferència entre tots dos règims successoris mitjançant l'exposició ordenada i entrelligada dels preceptes del CCC i del CC.