9/11/09

Defraudar en els impostos


ALONSO GONZÁLEZ, Luis Manuel. Fraude y delito fiscal en el IVA: fraude carrusel, truchas y otras tramas. Madrid; Barcelona: Marcial Pons, 2008

Signatura: 343.53 Alo

La defraudació de l'Impost sobre el Valor Afegit ha esdevingut un fenomen d'extraordinària gravetat que pateixen les hisendes de diversos estats membres de la Unió Europea. Cap a 100 milions d'euros deixen d'ingressar-se cada any per aquest concepte. Espanya no és una excepció i es calcula que les pèrdues provocades per aquest tipus de frau arriben a uns quatre mil milions d'euros, una quantitat equivalent al que es va invertir l'any 2008 en infraestructures a Catalunya o Andalusia.

Els principals fraus descoberts tenen les característiques pròpies dels delictes contra la Hisenda Pública i acaben resolent-se davant els Tribunals penals. De fet, però, el problema neix del dret tributari. Per això és convenient conèixer les seves característiques a partir d'aquesta branca del dret. Aquest és un dels objectius que vol assolir el llibre. L'autor, des d'una perspectiva alhora teòrica i pràctica, analitza el frau de l'IVA "tradicional", lligat sovint a l'IVA sense ingressos o a l'ús de factures falses, per acabar examinant en profunditat el frau "modern", els principals exponents del qual són les truchas i el frau carrusel. Per comprendre millor aquests fenòmens s'han utilitzat més de cinc-centes sentències i resolucions i s'ha acudit a l'experiència del dret comparat.