10/11/09

Novetats en dret successori a Catalunya


El nou dret successori del Codi Civil de Catalunya: materials de les Quinzenes Jornades de Dret Català a Tossa. Girona: Universitat de Girona, 2009

Signatura: 347.6 Nou

Inclou les següents ponències: La codificacio del dret de successions; Successió testamentada; La successió contractual; La successió intestada i les atribucions leals i l'Adquisició de l'herència. A més es poden consultar també les comunicacions presentades a cada ponència.