17/11/09

Tractament penal de l'espai: territori, sòl, ciutat


SÁENZ DE PIPAÓN Y MENGS, Javier; PIPAÓN Y DEL ROSAL, Javier Sáenz. La ciudad: objeto de protección penal: acerca del llamado delito urbanístico. Las Rozas (Madrid): La Ley, 2009

Signatura: 343.77 Sae

Què és la ordenació del territori? Què és l'urbanisme? És el mateix construir, edificar i urbanitzar? Qui és el constructor, promotor o tècnic director? Quin és el veritable objecte de protecció? Quin hauria de ser? És viable donar protecció penal a la ordenació del territori, a l'urbanisme o a la ciutat?

Mitjançant l'anàlisi del tipus penal vigent i de la seva prevista reforma, aquesta obra acaba posant en entredit la resposta penal a l'anomenat "delicte urbanístic", inclús la conveniència de la seva existència tal i com està concebuda. Els autors argumenten que el veritable objecte de protecció penal hauria de trobar-se en aspectes concrets de la ciutat que afectarien a qüestions tan diverses com el dret a la vivenda i al lloc, la bellesa, la identitat col·lectiva, l'accessibilitat, la centralitat, la protecció d'allò que és local, la reconversió de la ciutat marginal, el govern municipal, la innovacio política, la justícia local, la seguretat, la intimitat, etc.