18/11/09

El comportament als tribunals

PUJOL CAPILLA, Purificación. Guía de comportamiento en las actuaciones judiciales: modos y formas ante los Tribunales. Las Rozas (Madrid): La Ley, 2009

Signatura: 340 Puj

L'obra està dirigida a tots els professionals que tenen relació amb els jutjats: jutges, secretaris, funcionaris de l'Administració de Justícia, Forces de seguretat, forenses, fiscals, advocats, procuradors, notaris, registradors, advocats de l'estat i periodistes, així com universitaris o qualsevol ciutadà que pugui entrar en contacte amb la justícia. En els diferents capítols s'analitza quin hauria de ser el comportament i l'actitud de tots ells amb la resta de professionals, en funció del càrrec que ocupen.