28/12/09

Esquemes dels processos civils, penals i concursals


Esquemas procesales, civiles, penales y concursales. Las Rozas (Madrid): La Ley, 2009

Signatura: 347.91/.95 Esq

La Ley recull en aquesta obra un rigurós i exhaustiu recull d'esquemes processals del dret civil, penal i concursal espanyol, que fan d'aquesta obra una eina útil per als professionals del dret: advocats, jutges, fiscals i procuradors, ja que facilita el coneixement de les vies processals adequades. També és útil per als estudiants de dret i els seus professors; als primers els suposarà comptar amb un resum dels seus llibres de text i als segons els ajudarà a explicar a les seves classes l'entramat de les fases processals.