29/12/09

Educació emocional i sexual per prevenir la violència de gènere


VV.AA.Prevención de violencia interpersonal, en la pareja y...mucho más: material didáctico para el cortometraje Hechos son amores. Madrid: Talasa Ediciones, 2009

Signatura: 316.62 Pre

Aquest és un llibre per prevenir la violència en la parella. Està formulat en positiu ja que promou els valors que han de guiar les nostres relacions interpersonals. Va acompanyat del DVD, Hechos son amores i forma part del Programa por los buenos tratos que promou la ONG Acciónenred, dirigit principalment a noies i nois joves. Amb aquests materials es busca l'aprenentatge de bones pràctiques i habilitats per tal de millorar les relacions entre gèneres. Es basen en la capacitat de les persones per gestionar l'afectivitat en base a valors com la igualtat entre homes i dones, l'autonomia personal, la resolució no violenta de conflictes, la llibertat per decidir sobre les pròpies vides, etc. Per això, contenen també una vessant crítica contra mites i concepcions de l'amor i la parella que condicionen negativament la manera de viure els nostres afectes. Són instruments per a una elecció més conscient en el pla emocional, per tal que cadascú pugui dibuixar els seu full de ruta personal.