9/12/09

La hiperactivitat


PASCUAL-CASTROVIEJO, Ignacio. Síndrome de déficit de atención-hiperactividad. Madrid: Diaz de Santos, 2009

Signatura: 159.9.019.43 Pas

La síndrome de dèficit d'atenció/Hiperactivitat (SDAHA) és la patologia infanto-juvenil més freqüent i preocupant en el moment actual, no només en l'àmbit neuropsiquiàtric, sinó en tota la pediatria. Els problemes derivats d'aquesta malaltia poden tenir repercussions a nivell personal, familiar, escolar, laboral i social. A més poden perllongar-se durant la vida adulta. Aquests problemes, ben estudiats, tractats i orientats poden veure's molt minimitzats, però sense tractament poden tenir grans repercussions a molts nivells. En aquest llibre, que ja porta 4 edicions, es desenvolupen les facetes clíniques, genètiques, anatòmiques, bioquímiques, socials, terapèutiques i de pronòstic que poden donar-se en les persones que pateixen aquesta síndrome.