21/12/09

La integració social dels immigrants


HORCAS LOPEZ, Vicent. El papel de la educación en la integración social de las "segundas generaciones" de inmigrantes: oportunidades y amenazas para desarrollar un contexto escolar inclusivo. Valencia: CeiMigra; Bancaja, 2009

Signatura: 362.7 Hor

La primera part de l'obra estudia la pedagogia de la inclusió: Els fonaments pedagògics de la convivència en societats multiculturals; La igualtat d'oportunitats; Els desafiaments del s. XXI o l'exigència de repensar l'escola; Les segones generacions com a àmbit d'estudi de l'educació. La segona part se centra en l'anàlisi de l'escolarització de l'alumnat estranger a la ciutat de València que inclou: Dades generals de la població estrangera a la ciutat de València; Els fills i filles de famílies immigrants a l'escola; La radiografia escolar del curs 2005/2006; Respostes educatives a la diversitat cultural als centres educatius i annexos.