22/12/09

Emocions positives


FERNÁNDEZ-ABASCAL, Enrique G. (coord.). Emociones positivas. Madrid: Ediciones Pirámide, 2009

Signatura: 159.942 Emo

Tradicionalment la psicologia no s'ha interessat gaire per l'estudi de les emocions positives, que a més són complexes i més difuses en els seus efectes que les negatives. Però l'avenç en els mètodes d'investigació i en particular un canvi en l'orientació de la psicologia han afavorit recentment un esforç important en aquesta matèria i n'han descobert un potencial encara més gran que el que tenen les emocions negatives.

Les emocions positives donen a les persones capacitats cognitives especials, proporcionen uns guions de comportament més amplis i rics que els que proporcionen les negatives, és a dir, que permeten ser més creatius i disfrutar més de la vida. Són un element essencial de la interacció social, fan a l'ésser humà més resistent davant les adversitats de la vida i li permeten desenvolupar un coneixement més profund de les situacions. Tot això crea, a la vegada, condicions i capacitats per experimentar noves emocions positives.